Spolek pro opravu varhan v kostele sv. Jakuba staršího, apoštola, v Chotěboři je zapsaným spolkem, registrovaným u krajského soudu v Hradci Králové za účelem zajištění finančních prostředků pro opravu varhan, koordinace tohoto projektu a také za zlepšení kulturního života v Chotěboři a okolí.

Rádi bychom dosáhli přestavby současných středně velkých romantických pneumatických varhan s Barkerovou pákou, s kuželkovou vzdušnicí, na trakturu elektrickou, která je pro naše podmínky nejschůdnějším a nejpřístupnějším řešením. Varhany mají 23 rejstříků na dvou manuálech (klaviatura pro hru rukama) a pedálu (klaviatura pro hru nohama) a jsou nyní v dezolátním stavu, který je zapříčiněn jednak krátkou životností hrací traktury, druhak zanedbáním údržby a neodbornými zásahy. Tento nástroj postavil v roce 1908 jako své 198. dílo kutnohorský varhanář Jan Tuček. Foto současného stavu.

Pomoci můžete přispěním do veřejné sbírky, která je povolená krajským úřadem Kraje Vysočina, a to osobním vkladem na náš účet nebo bezhotovostním převodem tamtéž. Na rok 2017 chystáme první Cyklus benefičních koncertů Pro varhany, z něhož výtěžek půjde na opravu varhan. O všech akcích Vás budeme informovat.

Své dary můžete zasílat na transparentní účet, kde lze zároveň zkontrolovat stav konta.
115-3289000207/0100

Za Vaši štědrost předem děkujeme!

Rádi také vystavíme potvrzení o převzetí daru. Pro jakékoliv informace se obracejte na adresu info@varhanychotebor.cz

SPOV Chotěboř, z.s.
Trčků z Lípy 61, 583 01 Chotěboř
IČ: 05345154